اسفند ۲۴، ۱۴۰۲

فهرست داروها و کمبودG6PD

فهرست داروها و موادی که در فرد مبتلا به کمبود G6PD ممنوعیت مصرف داشته یا مصرف آن هاباید با احتیاط صورت گیرد.
اسفند ۲۴، ۱۴۰۲

کمبود G6PD

کمبود G6PD یک بیماری ارثی است. زمانی است که بدن به اندازه کافی آنزیمی به نام G6PD (گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز) ندارد. این آنزیم به عملکرد صحیح گلبول […]
اسفند ۲۱، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران: سطح آسیب

هیپوتونی شیرخواران:سطح آسیب  هیپوتونی مغزی هیپوتونی مادرزادی خوش خیم (  Benign congenital hypotonia): این اختلال بطورعطف به ماسبق به نوزادانی اطلاق می شودکه دربدوتولدیااندکی پس ازآن […]
اسفند ۲۰، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران:درمان ها

هیپوتونی شیرخواران   روش های درمانی درهیپوتونی درمان شامل کارگروهی به منظورمعالجه علائم ونیزمشکل زمینه ای بیماراست. گروه درمان معمولا شامل گروه های تخصصی زیراست : متخصص […]
اسفند ۲۰، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران:برخوردتشخیصی  

هیپوتونی شیرخواران:برخوردتشخیصی   تعیین محل پاتولوژی(درمغز،نخاع،یا واحد حرکتی  ) بسیارمهم است.گاهی بیش ازیک محل ،دخالت دارد.دربرخی اختلالات لیزوزومی ومیتوکندریال ،مغزوعصب های محیطی گرفتارند.درکمبوداسیدمالتاز ودیستروفی میوتونیک مادرزادی […]
اسفند ۲۰، ۱۴۰۲

هیپوتونی شیرخواران: آزمایشگاه

هیپوتونی شیرخواران: تشخیص های آزمایشگاهی بررسی های آزمایشگاهی شامل بررسی خون ،ارزیابی نروفیزیولوژیک ومطالعه بیوپسی عضله است.بطورمعمول آنزیم عضلانی ، بخصوص کراتین کیناز،همیشه دردیستروفی عضلانی دوشن […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link