بهمن ۷، ۱۴۰۲

خونریزی ریوی

خونریزی پولمونر خونریزی ماسیو ریوی، عارضه نادرامامصیبت باری است که موربیدیتی  و مورتالیتی  بالائی دارد. درجاتی از خونریزی ریوی درتقریبا10% نوزادان  به شدت  پره‌ترم دیده می‌شود. […]
بهمن ۷، ۱۴۰۲

نشت هوا  به خارج  ریه 

نشت هوا  به خارج  ریه  ( پنوموتوراکس، پنومومدیاستن، آمفیزم انترستیس ریه، پنوموپریکارد) پنوموتوراکس بدون علامت، معمولا یک طرفه، تقریبا در2-1% نوزادان دیده می‌شود، پنوموتوراکس وپنومومدیاستن  علامت […]
بهمن ۷، ۱۴۰۲

هرنی دیافراگم

هرنی دیافراگم هرنی دیافراگم طبق تعریف به ارتباط بین حفرات شکم وتوارسیک بایابدون حضورمحتویات شکم درون توراکس، اطلاق می‌شود(شکل 1.10). علت بیماری، مادرزادی یاتروماتیک است. علائم […]
بهمن ۷، ۱۴۰۲

هیپرتانسیون  پایدارپولمونرنوزادان

هیپرتانسیون  پایدارپولمونرنوزادان(گردش پایدارجنینی) هیپرتانسیون  پایدارپولمونرنوزادی(PPHN) درنوزادان ترم وپست ترم دیده می‌شود. فاکتورهای مستعدکننده شامل آسفیکسی زایمان، MAS، سپسیس زودرس، RDS، هیپوگلیسمی،  پلی سایتمی ، مصرف داروهای […]
بهمن ۷، ۱۴۰۲

آسپیراسیون موادخارجی

آسپیراسیون موادخارجی (سندروم آسپیراسیون جنینی، پنومونی آسپیراسیون) طی زایمان ها ی طولانی وسخت، اغلب نوزادان  به علت  اختلال دراکسیژن رسانی ازطریق جفت، شروع به حرکات تنفسی […]
بهمن ۷، ۱۴۰۲

تاکی پنه گذرای نوزادی

تاکی پنه گذرای نوزادی(TTN) تاکی پنه گذرامعمولا به دنبال  زایمان طبیعی واژینال یاسزارین نوزادترم یا پره‌ترم دیده می‌شودوبصورت شروع زودرس تاکی پنه، گاهی همراه رتراکسیون یا […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link