بهمن ۶، ۱۴۰۲

اختلالات سیستم عصبی مرکزی نوزادان

اختلالات سیستم عصبی اختلالات سیستم عصبی مرکزی(CNS) ازعلل مهم  مورتالیتی  وهمچنین موربیدیتی  کوتاه مدت وطولانی مدت نوزادان است. آسیب CNS  می‌تواندناشی ازهیپوکسی، آسفیکسی،  خونریزی ، تروما، […]
دی ۲۸، ۱۴۰۲

پلاژیوسفالی تغییر شکلی

پلاژیوسفالی تغییر شکلی( دفورماسیونال) و بازسازی جمجمه درشیرخواران پلاژیوسفالی تغییر شکلی چیست؟ • پلاژیوسفالی تغییر شکلی به اعوجاج جمجمه اشاره دارد که در پاسخ به نیروهای […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link