اسفند ۱۱، ۱۴۰۲

آن اندوکرینوزیس روده ای

اختلالات اسهال مادرزادی  (CDD[Congenital diarrheal disorders]) یک گروه از انتروپاتی های [ناهنجاری های روده ای] نادر مربوط به نقص ژنتیک خاص هستند. نوزادان مبتلا به این […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link