بهمن ۷، ۱۴۰۲

اختلالات دستگاه گوارش

اختلالات دستگاه گوارش اختلالات و بیماری های گوارشی نوزادان از مشکلات شایع این گروه سنی است که در این مقاله به آن ها می پردازم. 1.استفراغ […]
بهمن ۷، ۱۴۰۲

اختلالات گوارشی ناشی از مکونیوم

اختلالات گوارشی ناشی از مکونیوم مکونیوم پلاگ توپی (پلاگ ) مکونیوم ، اگر مقدارآب آن کمترازحدنرمال باشد، چنانچه دربخش تحتانی کولون یا ناحیه آنورکتال قرارگیرد (شکل […]
بهمن ۷، ۱۴۰۲

 آنتروکولیت نکروزان نوزادی

 آنتروکولیت نکروزان نوزادی(NEC) NEC  شایع ترین  فوریت گوارشی کشنده درنوزادان است . بیماری بادرجات مختلفی ازنکروزمخاطی یا نکروز تمام جداری روده، مشخص می‌شود. علت بیماری نامشخص […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link