اسفند ۲۴، ۱۴۰۲

فهرست داروها و کمبودG6PD

فهرست داروها و موادی که در فرد مبتلا به کمبود G6PD ممنوعیت مصرف داشته یا مصرف آن هاباید با احتیاط صورت گیرد.
اسفند ۲۴، ۱۴۰۲

کمبود G6PD

کمبود G6PD یک بیماری ارثی است. زمانی است که بدن به اندازه کافی آنزیمی به نام G6PD (گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز) ندارد. این آنزیم به عملکرد صحیح گلبول […]
اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

بیماری باقلایی

باقلایی یا فاویسم چیست؟ فاویسم (به انگلیسی: Favism) یا بیماری باقلا بیماری ارثی خونی است که در اثر نقص آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز ایجاد می‌شود. […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link