اسفند ۱۷، ۱۴۰۲

تلقيناتي براي مكيدن انگشت شست

تلقيناتي براي مكيدن انگشت شست مکیدن انگشت ازمشکلات شایع درسنین کودکی است.چگونه می توان این پدیده رادرکودک مهارنمود.آیا روش های قدیمی همچون آغشته کردن انگشت کودک […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link