اسفند ۵، ۱۴۰۲

دکتر قمر حسینی الهاشمی

دکتر قمر حسینی الهاشمی خانم دکتر حسینی،متولد اردیبهشت 1310 ، دکترای پزشکی خود را در سال 1337دریافت نمود.پس از یک سال و نیم رزیدنتی کودکان در […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link