اسفند ۱۸، ۱۴۰۲

پلورال افیوژن

پلورال افیوژن ترشح غیرنرمال در فضای پرده جنب، به معنی پلورال افیوژن می باشد. این تجمع مایع می تواند باعث دیسترس تنفسی و تشدید مشکلات بیمار […]
اسفند ۱۷، ۱۴۰۲

راديوگرافي سينه و بيماري مادرزادي قلب

راديوگرافي سينه و ارزش تشخيصي آن در بيماريهاي مادرزادي قلب با وجود پيشرفت تكنيك‌هاي تشخيصي چون اكوكارديوگرافي و MRI ، راديوگرافي سينه يك وسيله تشخيصي باليني […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link