خبرهای دنیای پزشکی کودکان

اسفند ۲۳، ۱۴۰۲

دخانیات و الکل در نوجوانان

مصرف دخانیات و مشروبات الکلی چه خطرهایی برای نوجوانان دارد؟ دانشمندان همواره نسبت تاثیرات مخرب و زیان‌بار استفاده از مشروبات الکلی و دخانیت بر سلامتی هشدار […]
اسفند ۲۳، ۱۴۰۲

داروی تجاوز در مشروب

ابداع دستبندی که داروی تجاوز را در مشروب تشخیص می‌دهد درپی افزایش میزان تجاوز به دختران در بارهای اروپایی، محققان آلمانی وسیله جدیدی را ابداع نمودند. […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link