اسفند ۱۳، ۱۴۰۲

کلپروتکتیتن چیست؟

کلپروتکتین پروتیینی است که از لکوسیتهای فعال شده ترشح می شود و می تواند در پلاسما، مایع مغزی_نخاعی، مایع سینوبیوم و ادرار یا مدفوع غلظت بالایی […]
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link