اسفند ۱۵، ۱۴۰۲

تشخیص بیماری «پمپه» در انستیتو پاستور ایران

راه‌اندازی آزمایش‌گاه های تشخیصی بیماری «پمپه» در انستیتو پاستور ایران در راستای گسترش آزمایشگاه مرجع کشوری بیوشیمی در پاسخگویی به نیازهای برنامه غربالگری کشوری تست‌های تشخیصی […]
اسفند ۱۳، ۱۴۰۲

کلپروتکتیتن چیست؟

کلپروتکتین پروتیینی است که از لکوسیتهای فعال شده ترشح می شود و می تواند در پلاسما، مایع مغزی_نخاعی، مایع سینوبیوم و ادرار یا مدفوع غلظت بالایی […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link