اسفند ۹، ۱۴۰۲

بیمارستان مرکز طبی کودکان

ساخت این بیمارستان در سال ۱۳۳۷ آغازشد. پیشنهاد دهنده ساخت آن مرحوم دکتر حسن اهری بوده‌اند. او تفکر ساخت این مرکز را ره‌آورد بازدیدی که به […]
اسفند ۹، ۱۴۰۲

دکتر پروانه وثوق

متولداسفندماه ۱۳۱۴، تفرش  ، و دارای مدرک فوق تخصص خون و سرطان‌شناسی کودکان، رییس هیات امنای بیمارستان محک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران بود. همچنین […]
اسفند ۵، ۱۴۰۲

دکتر قمر حسینی الهاشمی

دکتر قمر حسینی الهاشمی خانم دکتر حسینی،متولد اردیبهشت 1310 ، دکترای پزشکی خود را در سال 1337دریافت نمود.پس از یک سال و نیم رزیدنتی کودکان در […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link