اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

سیترات و مصرف آن

فرآورده های حاوی سیترات و راهکارهایی برای افزایش تحمل پذیری بیماران 🔹ترکیبات قلیایی کننده ادرار شامل فراورده های سیترات ( پتاسیم سیترات، سدیم سیترات )، سدیم […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link