بیماری های پوستی نوزادی

اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

فوکال درمال هیپرپلازی

فوکال درمال هیپرپلازی(FDH)،اختلال ژنتیک نادری است که مشخصات آن گرفتای متعددجلدی ونقائص چشمی،دندانی،اسکلتی،ادراری،گوارشی،قلبی عروقی،وسیستم عصبی مرکزی است.این اختلال معمولا ،اما نه همیشه ،وابسته به x غالب […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link