اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

سندروم فاس

سندروم فاس[PHACE ] این سندروم که به اسامی سندروم کمپلکس پوستی همانژیوم عروقی ویا سندروم پاسکال – کاستروویژو[Pascual-Castroviejo]نوع 2 نیزشناخته می شود ،درواقع نوعی بیماری فاکوماتوز[phakomatosis] […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link