اسفند ۱۸، ۱۴۰۲

پلورال افیوژن

پلورال افیوژن ترشح غیرنرمال در فضای پرده جنب، به معنی پلورال افیوژن می باشد. این تجمع مایع می تواند باعث دیسترس تنفسی و تشدید مشکلات بیمار […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link