بیماری های روانی کودک

بهمن ۱۲، ۱۴۰۲

اختلال طیف اوتیسم

اختلال طیف اوتیسم (ASD) Autism spectrum disorder (ASD) یک ناتوانی در روند تکاملی است که می تواند چالش های اجتماعی ، ارتباطی و رفتاری قابل توجهی […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link