اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

سندروم کلوچه

سندروم کلوچه(آنافیلاکسی مایت خوراکی) عبارت “مایت گرد و غبار خانگی”  [House dust mites (HDM)  ] به تعداد کثیری از مایت های میکروسکوپی اطلاق می گردد که […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link