اسفند ۴، ۱۴۰۲

پلاژیوسفالی تغییر شکلی

پلاژیوسفالی تغییر شکلی( دفورماسیونال) و بازسازی جمجمه در نوزادان پلاژیوسفالی تغییر شکلی چیست؟ ویژگی های مشخصه جمجمه نوزاد به صورت قدامی خلفی کشیده می شود و […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link