اسفند ۱۷، ۱۴۰۲

سندروم آنجلمن و پرادرویلی

سکته قلبی با عوارضی از قبیل بی نظمی ضربان و حتی ایست قلبی همراه است. از شایع ترین خطرات بعد از سکته می توان به ریتم […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link