اختلال نقص توجه/بیش فعالی

اسفند ۵، ۱۴۰۲

حقایقی در مورد ناتوانی های تکاملی

حقایقی در مورد ناتوانی های تکاملی ناتوانی‌های تکاملی  مجموعه‌ای از شرایط ناشی از اختلال در حوزه‌های فیزیکی، یادگیری، زبان یا رفتار هستند. این شرایط در طول […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link