اسفند ۵، ۱۴۰۲

حقایقی در مورد ناتوانی های تکاملی

حقایقی در مورد ناتوانی های تکاملی ناتوانی‌های تکاملی  مجموعه‌ای از شرایط ناشی از اختلال در حوزه‌های فیزیکی، یادگیری، زبان یا رفتار هستند. این شرایط در طول […]
بهمن ۱۲، ۱۴۰۲

اختلال طیف اوتیسم

اختلال طیف اوتیسم (ASD) Autism spectrum disorder (ASD) یک ناتوانی در روند تکاملی است که می تواند چالش های اجتماعی ، ارتباطی و رفتاری قابل توجهی […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link