اسفند ۱۷، ۱۴۰۲

راديوگرافي سينه و بيماري مادرزادي قلب

راديوگرافي سينه و ارزش تشخيصي آن در بيماريهاي مادرزادي قلب با وجود پيشرفت تكنيك‌هاي تشخيصي چون اكوكارديوگرافي و MRI ، راديوگرافي سينه يك وسيله تشخيصي باليني […]
اسفند ۱۶، ۱۴۰۲

اکسیژن رسانی غشایی خارج بدنی

اکسیژن رسانی غشایی خارج بدنی اکسیژن‌رسانی غشایی خارج از بدن (ECMO)، نوعی حمایت حیاتی برون‌بدنی است که برای افرادی که قلب و ریه‌هایشان قادر به تأمین […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link