اسفند ۱۳، ۱۴۰۲

کلپروتکتیتن چیست؟

کلپروتکتین پروتیینی است که از لکوسیتهای فعال شده ترشح می شود و می تواند در پلاسما، مایع مغزی_نخاعی، مایع سینوبیوم و ادرار یا مدفوع غلظت بالایی […]
اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

سندروم کلوچه

سندروم کلوچه(آنافیلاکسی مایت خوراکی) عبارت “مایت گرد و غبار خانگی”  [House dust mites (HDM)  ] به تعداد کثیری از مایت های میکروسکوپی اطلاق می گردد که […]
اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

آشنايي با آسم ومديريت آن

آسم چیست و چگونه مدیریت می شود. آسم بیماری جدی و مزمن ریه است که در اثر اختلال مزمن التهابی مجاری هوایی  ایجاد می شود و […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link