اسفند ۷، ۱۴۰۲

بیماری کرون

بیماری کرون (Crohn’s disease ) یکی از بیماری‌های التهابی روده و غیرقابل درمان است که با التهاب دیواره روده مشخص می‌شود. سه سایت عمده از روده […]
اسفند ۷، ۱۴۰۲

کولیت اولسراتیو

 کولیت اولسراتیو (ulcerative colitis) یک بیماری مزمن طولانی‌مدت است که منجر به التهاب کولون (روده بزرگ) و رکتوم می‌شود. نشانه‌های آن ممکن است شامل اسهال، خونریزی […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link