اسفند ۲۴، ۱۴۰۲

آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان

آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان (JIA) نوعی آرتریت در کودکان است. آرتریت باعث تورم مفاصل (التهاب) و سفتی مفاصل می شود. JIA آرتریتی است که یک یا چند […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link