اسفند ۲۴، ۱۴۰۲

آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان

آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان (JIA) نوعی آرتریت در کودکان است. آرتریت باعث تورم مفاصل (التهاب) و سفتی مفاصل می شود. JIA آرتریتی است که یک یا چند […]
اسفند ۷، ۱۴۰۲

تب روماتیسمی

تب روماتیسمی حاد (Acute Rheumatic Fever ) یا (RF)، عارضه التهابی عفونت باکتریایی استرپتوکوک گروه آ بتا همولیتیک است که ممکن است ۲ تا ۶ هفته […]
اسفند ۷، ۱۴۰۲

ویروس نقص ایمنی انسانی

ویروس نقص ایمنی انسانی ( Human immunodeficiency virus ) یا اچ‌آی‌وی (HIV)، نوعی ویروس آهسته‌گستر (ویروس پسگرد با سرعت تکثیر پایین) و عامل بیماری ایدز است. […]
اسفند ۳، ۱۴۰۲

آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید (RA) یک بیماری خودایمنی سیستمیک است که با آرتریت التهابی و درگیری خارج مفصلی مشخص می شود. این بیماری یک اختلال التهابی مزمن با […]
دی ۱۵، ۱۴۰۲

سلول های بنیادی ایمنی

سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) سلول های پرتوان با  خواص ایمنی منحصر به فرد هستند. آنها خواص تقویت کننده سیستم ایمنی و همچنین سرکوب کننده سیستم […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link