اسفند ۱۰، ۱۴۰۲

سندروم ادوارد

تریزومی 18 اختلالی است که در آن نوزادان به جای 2 کروموزوم 18 با 3 کروموزوم به دنیا می آیند. به دلیل نامعلومی این حادثه در […]
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link