سندروم ها و بیماری های ژنتیک

اسفند ۱۷، ۱۴۰۲

سندروم آنجلمن و پرادرویلی

سکته قلبی با عوارضی از قبیل بی نظمی ضربان و حتی ایست قلبی همراه است. از شایع ترین خطرات بعد از سکته می توان به ریتم […]
اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

کامپوملیک دیسپلازیا

کامپوملیک دیسپلازیا(  Campomelic dysplasia)،یکی ازاختلالات کشنده اوستئوکندرودیسپلازی دوران نوزادی است که باآنومالی های استخوانی و ابهام جنسی مشخص می شود.واژه کامپوملی(  campomelic) ،منشاء یونانی داشته وبه […]
اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

سندروم فاس

سندروم فاس[PHACE ] این سندروم که به اسامی سندروم کمپلکس پوستی همانژیوم عروقی ویا سندروم پاسکال – کاستروویژو[Pascual-Castroviejo]نوع 2 نیزشناخته می شود ،درواقع نوعی بیماری فاکوماتوز[phakomatosis] […]
اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

سندروم درس

سندروم درس سندروم درس [  DRESS  (  Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)]، ناشی ازتماس با داروهابوده وبابثورات جلدی،تب،التهاب اعضاء داخلی ،بزرگی غددلنفاوری وبرخی اختلالات […]
اسفند ۱۲، ۱۴۰۲

سندرم ادوارد

سندرم ادوارد یا تریزومی 18 تریزومی ۱۸ نوعی ناهنجاری کروموزومی است که به دلیل سه‌تایی شدن کروموزم 18 رخ می‌دهد. کروموزوم اضافی ممکن است کاملاً جدا […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link