خرداد ۲۵، ۱۴۰۳

عفونت ادراری

عفونت ادراری در شیرخواران و کودکان اهمیت تشخیص سریع، درمان به‌موقع و پیگیری شیرخواران و کودکان مبتلابه عفونت دستگاه ادراری عفونت دستگاه ادراری Urinary Tract Infection(UTI) یکی از […]
خرداد ۱، ۱۴۰۳

  نوزادمادران دیابتیک

  نوزادمادران دیابتیک زنانی که دچاردیابت دردوران بارداری باشند( نوع 1، نوع 2 و دیابت بارداری)  به شدت  درمعرض خطرعوارض بارداری قراردارند. کنترل کافی قندخون قبل وطی […]
خرداد ۱، ۱۴۰۳

اختلالات سیستم اندوکرین در نوزادان

اختلالات سیستم اندوکرین در نوزادان  کوتولگی هیپوفیزی (Pituitary dwarfism):معمولا دربدوتولد آشکارنیست، هرچندکه نوزاد پسرمبتلابه پان هیپوپیتوتاریسم ممکن است دچارهیپوگلیسمی نوزادی، هیپربیلی روبینمی و میکروپنیس باشد.  درکوتولگی […]
خرداد ۱، ۱۴۰۳

سندروم جنین الکلی

سندروم جنین الکلی مقادیربالای مصرف الکل درحاملگی می‌تواند برای تکامل امبریون وجنین مخرب باشد. طرح خاصی ازمالفورماسیون را به عنوان  سندروم جنین الکلی (fetal alcohol) شناسائی […]
اردیبهشت ۲۹، ۱۴۰۳

SSRIs و سندروم ها ی رفتاری نوزاد

  مهارکننده‌ها ی بازجذب انتخابی سروتونین و سندروم ها ی رفتاری نوزاد شیوع افسردگی واضطراب درزنان طی دوران باروری تقریبا19% می‌باشد. برای درمان زنان بارداری که مبتلابه […]
اردیبهشت ۲۹، ۱۴۰۳

سوء مصرف موادومحرومیت نوزاد

سوء مصرف موادومحرومیت (ترک [Withdrawal]) نوزاد  اعتیادمادران طی بارداری ازمشکلات خطیربرای مادرونوزاداست. مادرممکن است دستخوش عوارض جانبی اعتیادخود، ازجمله حملات محرومیت ماده درطی بارداری وناخوشی‌های مرتبط […]
فونت-+=
Instagram
Telegram
WhatsApp
Copy link