زندانی درون مایع

سندروم باندآمنیوتیک

سندروم فاس

بیماری های جلدی کودک شما

دوتناسلی

نیروی دوگانه

لاغردرحدمرگ
بیماری های نادرچیست؟
دوجسم بایک روح
هرمافرودیسم چیست؟
اضافه ولی مزاحم
تریزومی 13
بیماری های متابولیک
تیروزینمی چیست؟
Arrow
Arrow
Slider

گامتوژنز شامل دومسیرمختلف اسپرماتوژنز واووژنزمی باشد.

ادامه مطلب...

نواحی سودواتوزوم [pseudoautosomal regions, PAR1, PAR2] ،توالی های همولوگ ازنوکلئوتیدهستند

ادامه مطلب...
28 ارديبهشت 776

این جزوه شامل اطلاعاتی کلی، درباره بیماری تیروزینمی نوع 1 است، به عبارت دیگر این اطلاعات به تمامی کودکان مبتلا به این بیماری اختصاص ندارد. گاهی روشهای درمانی ویژه ای برای یک کودک توصیه می شود، که برای دیگر کودکان توصیه نشده است.

ادامه مطلب...

اطلاعات موجود در این جزوه کلی است به عبارت دیگر این اطلاعات به تمامی کودکان PKU اختصاص ندارد. گاهی روشهای درمانی ویژه ای برای یک کودک توصیه می شود، که برای دیگر کودکان توصیه نشده است.

ادامه مطلب...
27 ارديبهشت 810

اطلاعات موجود در این جزوه کلی است. به عبارت دیگر این اطلاعات به تمامی کودکان MSUD اختصاص ندارد. گاهی روشهای درمانی ویژه ای برای یک کودک توصیه می شود، که برای دیگر کودکان توصیه نشده است. ک

ادامه مطلب...
28 ارديبهشت 776

جزوه شامل اطلاعاتی کلی، درباره بیماری نقص آرژیناز است. به عبارت دیگر این اطلاعات به تمامی کودکان مبتلا به این بیماری اختصاص ندارد.

ادامه مطلب...


علت ایجاد آمونیاک بالا در بدن ، مشکل در مسیر تجزیه و مصرف پروتئین ها می باشد بدین معنی که یک سری از آنزیم هایی که در این مسیر مشکل دارند و قادر به تجزیه ی کامل پروتئین ها نیستند و به همین دلیل آمونیاک که یکی از عناصر میانی در این مسیر است تجمع می یابد و عوارضی را در سیستم های گوناگون بدن بروز میدهد.

ادامه مطلب...

بیماری هایپر گلایسینی غیر کتوتیک (Nonketotic hyperglycinemia = NKH)  جزء اختلالات اسید های آمینه بوده و با الگو وراثت اتوزوم مغلوب به ارث رسیده و در دختران و پسران به یک نسبت مشاهده می شود .

ادامه مطلب...

تریزومی ۱۸ نوعی ناهنجاری کروموزومی است که به دلیل سه‌تایی شدن کروموزم 18 رخ می‌دهد. کروموزوم اضافی ممکن است کاملاً جدا یا چسبیده به کروموزوم دیگر باشد.

ادامه مطلب...

سندروم [یانشانگان] به مجموعه ای ازنشانه ها وعلائم گفته می شود که ناشی ازیک ناهنجاری ارثی قابل تشخیص حاصل می شوند. تریزومی ها ، بخشی ازسندروم ها محسوب می شوند.

ادامه مطلب...
صفحه1 از5

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.