فوریت ها :تنفس

اکسیژن

نوشته شده توسط دکترعطایی :فلوشیپ فوق تخصصی نوزادان . ارسال در فوریت ها :تنفس

اکسیژن ازشایعترین داروها ی مصرفی دربخش نوزادان است که می تواند یک داروی نجات بخش باشد.امامصرف مفرط آن بویژه درنوزادان نارس بامشکلات متعددی همراه می باشد.

شیوه های اکسیژن درمانی

نوشته شده توسط دکترعطایی :فلوشیپ فوق تخصصی نوزادان . ارسال در فوریت ها :تنفس

تجویز اکسیژن باید با رعایت احتیاط انجام شده ، اثرات آن بر روی بدن مورد ارزیابی قرار گیرد اکسیژن نوعی داروست و مانند هر داروی دیگری باید ، اگربه موقع و به نحو صحیح تجویز شود مفید خواهد بود .

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.