استریول غیر کونژوگه – مارکر مرگ جنین

نوشته شده توسط www.niloulab.com. ارسال در تشخیص ودرمان:بیماری های نوزادان

استروژن ها در رشد و حفظ فنوتیپ زنانه ، بلوغ سلولهای زایا (‏germ cells‏) و بارداری رل مهمی دارند.

همچنین در بسیاری ‏از عملکردهای ویژه غیروابسته به جنس در مردان و زنان نقش دارند، که شامل رشد، بلوغ سیستم عصبی، متابولیسم استخوانها و ‏حساسیت اندوتلیال عروقی می شود.‏
استروژن estradiol (E2)‎‏  قوی ترین استروژن طبیعی بدن بوده و بعد از آن ‏estrone (E1)‎‏ می باشد و (‏E3‎‏) ‏estriol‏ فقط حدود ‏‏20% مولکول ‏E2‎، میل ترکیبی به رسپتورهای استروژن را دارد. در مردان و زنان غیر باردار ‏E1 ‎‏ و ‏E2‎‏ عمدتأ از ‏استروئیدهای آندروژنیک (به ترتیب) تستوسترون و آندروستندیون مشتق می شود.‏
استروژن E3‎‏ قسمت اعظم آن از ‏E2‎‏ و به مقدار کمتر از متابولیت های ‏‎16a‎‏ ، ‏E1‎‏ مشتق می شود.‏
استروژنهای E1‎‏ و ‏E2‎‏ به همدیگر تبدیل شده و از طریق فرآیندهای هیدروکسیلاسیون و یا کونژوگاسیون غیر فعال شوند.‏
طی بارداری ‏E3‎‏ استروژن غالب شده و ابتدا در غده آدرنال جنین ‏DeHydroEpiandrosterone-Sulfate (DHEAS)‎‏ ‏تولید و ترشح شده و سپس در جفت تبدیل به‎ E3 ‎‏ غیر کونژوگه شده و وارد گردش خون مادر می شود.‏
نیمه عمر ‏uE3‎‏ در خون مادر 20 تا 30 دقیقه بوده و در کبد جنین سریع به ‏conjugated E3‎‏ تبدیل می شود که سبب حلالیت ‏بیشتر آن در آب شده و دفع ادراری آن افزایش می یابد.‏
سطح آن در کل دوران بارداری افزایش یافته و در انتهای بارداری به پیک می رسد. کاهش این هورمون در سه ماهه دوم ‏بارداری بعنوان شاخصی از سندرم داون و ادوارد می باشد. ‏
ارزش بالینی
این مارکر بعنوان یک عنصر حیاتی تشخیص اختلالات متابولیسم استروئیدها در دوران بارداری بوده و می تواند نشانه ‏اختلالاتی نظیر:‏
‏1-  سندرم اسمیت – لملی – اًپیتز (‏Smith-Lemli-Opitz Syndrome‏)‏
‏2- بیماری ‏X-linked ichthyosis‏ که عمدتأ در جنین های پسر دیده می شود.‏
‏3-  سندرم ژن مجاور (‏Contiguous gene syndrome‏) که به آن اختلال فقدان آنزیم سولفاتاز جفتی (‏placental ‎sulfatase deficiency disorders‏) نیز می گویند.‏
‏4- ‏aromatase deficiency
‏5-  ‏primary or secondary fetal adrenal insufficiency
‏6- تریزومی 18 (بصورت کاهش)‏
‏7-  و انواع مختلف ‏Congenital adrenal hyperplasia‏ (از جمله کورتیکواستروئید تراپی در مادر)‏
‏8- سطوح پایین آن در اختلالات طناب عصبی عمده نظیر آنانسفالی دیده می شود.‏
افزایش ‏uE3‎
مقادیر بالای این هورمون و یا افزایش ناگهانی آن (‏CMoM > 3.0‎‏) نشان دهنده زایمان زودرس است (‏pending ‎labor‏). 
این افزایش تقریبأ چهار هفته قبل از شروع زایمان دیده می شود که شاخص دقیقتری نسبت به ارزیابی بالینی می باشد. ‏
در نتیجه برای ارزیابی ریسک سقط زودرس (‏preterm labor risk‏) استفاده می شود.‏‎ ‎
عدم افزایش آن در گروه کم خطر 98 ‏درصد و در گروه پر خطر 96 درصد ریسک زایمان زودرس را کم می کند.‏
سطوح بالای آن در انواع مختلف ‏Congenital adrenal hyperplasia‏ دیده می شود.‏
همینطور این مارکر
‏ برای ارزیابی ریسک زایمان زودرس ، سقط جنین و مرگ جنین (‏fetal demise‏) استفاده می شود.‏
و در زنان غیر باردار برای محاسبه ریسک کانسر سینه بصورت متصل با اندازه گیری مارکرهای (‏estrone (E1‎، ‏estradiol (E2)‎‏ و متابولیت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.‏
‎ ‎همچنین در مردان و زنان بعنوان مارکر ارزیابی ریسک خطر پوکی استخوان و پیگیری هورمون تراپی در زنان مورد استفاده ‏قرار می گیرد

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.