آزیترومایسین وعفونت های شایع

نوشته شده توسط آقای دکتر مهدی شاهمیرانی(داروساز). ارسال در تشخیص ودرمان:داروها

دوز مناسب سوسپانسیون آزیترومایسین ( زیترومکس ) در عفونتهای رایج کودکان

????زیترومکس به صورت پودر برای تهیه سوسپانسیون با غلظتهای 200mg/5cc ( حجم نهایی: 15 سی سی ) و 300mg/7.5cc ( حجم نهایی: 22.5 سی سی ) در دسترس می باشد.

- سوسپانسیون آهسته رهش آزیترومایسین ( Zmax ) که در ایران موجود نمی باشد، قابل جایگزین شدن با فرمولاسیون های با رهش سریع ( مانند زیترومکس ) نمی باشد.

???? سینوزیت باکتریایی حاد:

ماکرولیدها بعنوان درمان تجربی در سینوزیت باکتریایی به دلیل افزایش مقاومت استرپتوکوک پنومونیه توصیه نمی شوند. با این حال دوز آن به صورت زیر می باشد:

دوز 10mg/kg روزی یکبار تا 3 روز ( ماکزیمم دوز روزانه: 500mg ).

???? پنومونی ( در موارد خفیف ):

در موارد متوسط تا شدید از شکل دارویی وریدی آزیترومایسین استفاده میشود.

دوز 10mg/kg تک دوز روز اول، سپس دوز 5mg/kg از روز دوم تا پنجم.

رژیم جایگزین: دوز 10mg/kg روزی یکبار تا 3 روز.

سوسپانسیون آهسته رهش ( Zmax ): 60 میلیگرم/کیلوگرم تک دوز.

???? اوتیت مدیای حاد:

 رژیم اول: 30mg/kg تک دوز.

 رژیم دوم: 10mg/kg روزی یکبار تا 3 روز.

رژیم سوم: روز اول 10mg/kg تک دوز، سپس 5mg/kg از روز دوم تا روز پنجم.

فارنژیت ( شامل سویه های استرپتوکوک گروه A حساس به دارو ) و تونسیلیت:

⚠️ آکادمی اطفال آمریکا ( AAP ) و انجمن قلب آمریکا ( AHA ) دوز آزیترومایسین را در فارنژیت یا تونسیلیت کودکان 2 سال و بالاتر در بیمارانی که به پنی سیلین، آلرژی دارند بصورت زیر توصیه می کنند:

دوز 12mg/kg روزی یکبار تا 5 روز ( ماکزیمم: 500mg روزانه )

????رژیمهای جایگزین:

دوز 20mg/kg روزی یکبار تا 3 روز ( ماکزیمم: 1000mg روزانه ).

 دوز 12mg/kg تک دوز روز اول، سپس 6mg/kg از روز دوم تا پنجم.

 ⚠️بنابراین، دوز رایج آزیترومایسین در عفونتهای کودکان 5-12mg/kg/dose می باشد که به طور معمول به صورت 10-12mg/kg تک دوز در روز اول، سپس 5-6mg/kg از روز دوم تا روز پنجم تجویز می شود ( AAP; Redbook ).

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.